สนับสนุน

สินค้าอุปโภค

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ร้านเวิลด์พาร์ทส์

 

41/1 อาคารวังเด็ก4A ชั้น1 ห้องA

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
10900

โทรศัพท์:0 2617 8356, 08 5100 5795
อีเมล: WPS-Thailand@hotmail.com

บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(เฉพาะเครื่องเสียงติดรถยนต์)

 

87/123-125 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900

โทรศัพท์: 0 2954 4710-3

World Parts Shop

 

41/1 Wang-Dek4A fl.1 room A, Vibhavadi-Rangsit Rd.,

ChomPhon, Chatuchak, Bangkok 10900


Tel: 0 2617 8356, 08 5100 5795

Email: WPS-Thailand@hotmail.com

Hifi International Co.,Ltd. (Car Audio Only)

 

87/123-125 Tessabal Songkroh Rd., Ladyao,

Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

 

Tel: 0 2954 4710-3

 


อัพเดตเฟิร์มแวร์ & ดาวน์โหลด

ติดต่อทีวียี่ห้อ JVC

Phone:  

1300 366 635(Toll free number)

02 8879 2211

Fax:
 
02 8879 2255
E-mail:  

svcdept@jvckenwood.com.au

projectorsupport@jvckenwood.com.au 
(Projector Support)


ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ

การสนับสนุนระบบภาพ:

TAMGA PTE LTD

No.33 Ubi Ave 3

#04-49 Vertex Singapore 408868

Tel: +65-6339-7748

Contact Persion;Akira Matsuo,Micky Seow

E-mail: matuotamga@tamga.com.sg

mickyseow@tamga.com.sg

การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพ

สถานที่ซื้อ
(การดูแลสุขภาพ)

 ติดต่อเรา

JVCKENWOOD (Thailand) Co., Ltd.

240/33, 240/35 อโยธยา ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:

+66(0)2-274-1770